ไม่มีหมวดหมู่

มรภ.เลย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 เวลา 06.50 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำกล่าวคำถวายราชสดุดี ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

จากนั่นผู้ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และคณะผู้บริหารถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม เจริญจิตภาวนา พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร พระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหาร เป็นเสร็จพิธี

คลิกชมภาพก่อนเริ่มพิธี
คลิกชมบรรยากาศเปิดพิธีเฉลิมพระเกียรติ
คลิกชมภาพบรรยากาศกล่าวคำถวายราชสดุดี
คลิกชมภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์
คลิกชมภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร 1
คลิกชมภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร 2
คลิกชมภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร 3
คลิกชมภาพการถวายจตุปัจจัย
คลิกชมภาพถ่ายภาพร่วมและลงนามถวายพระพร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi