ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ” 

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  (3 วันทำการ) ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

(1) E-mail Address : inven@lru.ac.th
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ด้านล่างของเว็บไซต์

1.ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<
3.ราคากลาง บก.01 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ >>อ่านเอกสารเพิ่มเติม<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *