ข่าวกิจกรรม โครงการ

LRU Green University ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร บุลคากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมโครงการ LRU Green University ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร บุลคากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมโครงการ LRU Green University ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 บริเวณด้านข้างที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi