ข่าวกิจกรรม โครงการ

น้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดากฎหมายไทย เนื่องในวันระพี 7 สิงหาคม ทุกปี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา วันระพี 7 สิงหาคม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อยนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และอาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันระพี 7 สิงหาคมของทุกปี ณ ศาลจังหวัดเลย

ต่อมาเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมชมศาลจำลอง การจำลองสถานการณ์การว่าความคดีในศาล เหมือนจริง ให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ชม มีข้าราชการศาลจังหวัดเลย และนักศึกษาร่วมแสดง ว่าคดีความดัง ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมีการแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฏหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรส พระองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  พระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ 

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi