วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

“มีแล้วแบ่งปัน” ชาว มรภ.เลย เทิดพระเกียรติ

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานมอบหน้ากากอนามัยและอาหารสนับสนุนหน่วยงานภายนอก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุะาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร

จากนั่นได้มอบหน้ากากอนามัย และอาหาร มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำส่งต่อแก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมแจกแก่หน่วยงานภายนอกต่อไป ณ ชั้น 1 อาคาร 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi