ข่าวกิจกรรม โครงการ

ทีมบริหารชุดใหม่เสริมสิริมงคง บวงสรวงศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่ บวงสรวงศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและสิงศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธี มีทีมบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยชุดใหม่เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ ทางบุคลากร และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมพิธี ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 ณ หน้าอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และหน้าอาคาร 20 มหาวิทยลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ บรรยากาศ 1 บรรยากาศ 2 บรรยากาศ 3 บรรยากาศ 4

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi