ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานประกอบพิธีจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ร่วมตักบาตรพระสงฆ์  ๑๐  รูป ทอดผ้าไตรบังสุกุล วางพวงมาลา นำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศาสนพิธีกล่าวคำถวายทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหารถวายภัตตาหาร  จตุปัจจัย  ไทยธรรม เจริญจิตภาวนา  95  วินาที กรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี พิธีการจัดในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ
ประธานถึงพิธี
พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ร่วมทำบุญตักบาตร 1
ร่วมทำบุญตักบาตร 2
ร่วมทำบุญตักบาตร 3
พิธีทอดผ้าไตร
วางพวงมาลากล่าวน้อมรำลึก
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
ถ่ายภาพร่วม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi