ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บริจาคโต๊ะและเก้าอี้ให้โรงเรียนบ้านปากเนียม สพป.ลย.1 ใช้จัดการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุมาส พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบเก้าอี้แก่โรงเรียนบ้านปากเนียม หมู่ที่ 5 บ้านบ้านปากเนียม ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.30 น. มหาวิทยลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลยบริจาคโต๊ะและเก้าอี้แ่โรงเรียนบ้านปากเนียม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 หมู่ 5 บ้านบ้านปากเนียม ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาส พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมอบให้นายอาทิตย์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเนียม ตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi