ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

วิศวกรสังคม มรภ.เลย รับมอบถุงปันสุขช่วยเหลือชาวจังหวัดเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รับมอบถุงปันสุข ช่วยเหลือชาวจังหวัดเลยที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศกดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคม รับมอบถุงปันสุขจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 201 ถุง มอบให้นักศึกษาวิศวกรสังคมนำส่งต่อถุงปันสุขช่วยเหลือชาวจังหวัดเลย ณ หน้าอาคาวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi