ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

อธิการบดี มอบนโยบายปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จราจร มรภ.เลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบนโยบายปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่จราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลออดภัย เจ้าหน้าที่จราจร โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตรงเวลา พัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติงานตามสถานการณ์ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และนายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุม

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบชุดฟอร์มการปฏิบัติงานใหม่แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่จราจร ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi