วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

มรภ.เลย ประชุมประชาวิจารณ์ (ร่าง)แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 3 ปี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมประชาวิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานการประชุมประชาวิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) มี นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 1 เขต 2 เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล บริษัท เข้าร่วมประชุม เปิดให้ แลกเปลี่ยน ซักถาม ความต้องการและการพัฒนาหลักสูตร ทักษะบัณฑิต ให้ตรงตามความต้องการลงในแผนพัฒนาระยะ 3 ปี

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพการประชุม

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi