ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย มอบน้ำดื่มให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จ.เลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบน้ำดื่มแก่โรงเรียนราชประชานุเคราาะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบน้ำดื่มแก่โรงเรียนราชประชานุเคราาะห์ 52 อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเลย เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางภัสส์ศา ศรีลานนท์ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล นางปราณี อาจแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน ร่วมเป็นพยาน
ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi