ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดกิจกรรม 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโอกาสครบรอบ 104 ปี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

วันพระราชทานธงชาติไทย ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สถานที่ราชการสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ที่ทำการรัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นๆ ของรัฐ มีการชักธงชาติ และลงตามเวลาที่ทางราชการกำหนด ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน 2560 ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi