วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเลย ตรวจแผนงาน โครงการ พัฒนาจังหวัดเลย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเลย

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาจังหวัดเลย ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเลย มาสอดส่องแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi