ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ทอดกฐินสามัคคีวัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร อ.เมือง จ.เลย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานถวายกฐินสามัคคี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ณ วัดสัตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เย็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ภายในศาชาการเปรียญวัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ พุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ร่วมพิธี มีการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำไทราชภัฏเลยบันเทิงศิลป์ และการแสดงจากโรงเรียนผู้สูงอายุ การแสดงหมอลำตับเต่า เป็นมหรสพสมโภชงาน

เช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และแห่ผ้ากฐินรอบโบสถ์ 3 รอบ และถวายผ้ากฐิน ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร รวบรวมยอดจตุปัจจัยการทำบุญ เป็นเงิน 321,298.25 บาท

ภาพบรรยากาศพิธีสมโภชกฐินสามัคคี
ภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตร
ภาพบรรยากาศแห่กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ภาพบรรยากาศถวายผ้ากฐิน
ภาพบรรยากาศกรวดน้ำรับพร น้ำมนต์มงคลชีวิต

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi