ข่าวกิจกรรม โครงการ

ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้นำนักศึกษา ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.09 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพรมน้ำหอม ผูกผ้าเจ็ดสี และจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระบางเมืองทรายขาว ประกอบพิธี สักการะศาลพระภูมิประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษา ปักธูปบนเครื่องสักการะเป็นสิริมงคล หน้าศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (ศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา) และหน้าอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พรมน้ำหอม ผูกผ้าเจ็ดสี 1
พิธีสักการะศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
ปักธูปเครื่องสักการะเป็นสิริมงคล
พรมน้ำหอม ผูกผ้าเจ็ดสี 2
พิธีสักการะศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 20
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ รำสักการะศาลพระภูมิ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi