ข่าวกิจกรรมจิตอาสา

ม.ราชภัฏเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.40 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วมใส่เสื้อเหลืองและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

คลิกชมภาพเปิดกิจกรรม
คลิกชมช่วงพัฒนา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi