วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย เคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา น้อมรำลึกรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติ เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ความภาคภูมิใจของคนในชาติ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก และกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว

คลิกชมบรรการการร้องเพลงเคารพธงชาติ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi