วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 2565 ถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีภายใต้มาตราการการป้องการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิค-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิและส่วมหน้ากากอนามัย เว้นระยะ ของผู้เข้าร่วมงาน และร่วมทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำ รับพร รับพรมน้ำมนต์ เสริมมงคลชีวิตและการเริ่มทำงานในปี 2565

การจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีปีใหม่ ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในปีนี้มีการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สามารถรับชมได้ที่สำนักงาน

คลิกชมภาพประกอบพิธี
คลิกชม ภาพใส่บาตร 1 ภาพใส่บาตร 2
คลิกชมภาพกรวดน้ำ รับพร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi