ข่าวกิจกรรม โครงการ

โครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมรำลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดโครงการจันทน์ผาช่อใหม่ น้อมราลึกองค์ราชัน พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษ า 2564 ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 – 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และลานหน้าอาคารวิชญาการแบบผสมผสานในรูปแบบ on-site และรูปแบบ online ผ่านระบบถ่ายทอสดผ่านเพจ LRU LIVE

กำหนดการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi