ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย จัด งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัย กรวดน้ำ รับพรเป็นสิริมงคลชีวิต มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และอดีตอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธี

หลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธี สรงน้ำพระบางทรายขาว หรือพระบางเมืองเลย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จังหวัดเลย ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธยาน หรือพระใหญ่ พระประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำหอม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมสรงน้ำพระพุทธยาน ณ ศาลาพระพุทธยาน ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากนั่นวางพวงมาลัยและสรงน้ำหอมศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และหน้าอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ภาพทำบุญตักบาตร 1 ภาพทำบุญตักบาตร 2 ภาพถวายจตุปัจจัย รับพร
สรงน้ำพระบางทรายขาว สรงน้ำพระพุทธยาน สรงน้ำศาลพระภูมิ 1 สรงน้ำศาลพระภูมิ 2

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi