ข่าวกิจกรรม โครงการ

อธก.มรภ.เลย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเมื่อสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 มีนายชัยวิชิต ฉิมลี รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน

การปัจฉิมนิเทศ มีการบรรยาย การเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ก็ได้งานทำ เบื่องหลังฝ่ายบุคคลคัดเด็กจบใหม่เข้าทำงาน Work Shop สอนสร้างเรซูเม่ใบสมัครงานออนไลน์ เทคนิคการไปสัมภาษณ์งาน การแต่งกายไปสัมภาษณ์งาน การบรรยาย เรื่อง การเตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนัก ก.พ. ของสำนักงาน ก.พ. วิชาภาษาไทย การบรรยาย การเตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และทำแบประเมินกิจกรรม

การบรรยายผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพพิธีเปิด

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi