โรงเรียนสาธิต มรภ.เลย เปิดหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา พัฒนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อนุบาล 1

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา อนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดพิธีเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา อนุบาล 1 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิด ผศ.ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวรายงานหลักสูตร และมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี

ผศ.ดร.ณัฏฐกาญจน์ อนันทราวัณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา เริ่มเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2565 จัดการเรียนการสอน 3 ภาษา มีภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย รูปแบบการเรียนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมทางภาษาบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายกับทักษะการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมการศึกษา กิจกรรม Happy day จัดกิจกรรมวันละ 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 40 หรือ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน ร้อยละ 30 หรือ 7.30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีน ร้อยละ 30 หรือ 7.30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เน้นพัฒนาทักษะทางสมอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้างประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินพัฒนาการตามสภาพความเป็นจริงโดยครูและผู้ปกครองร่วมกันประเมินนักเรียน

หลังพิธิเปิด ประธานในพิธี คณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เดินชมการเรียนการสอน ห้องเรียน และแลกเปลี่ยนแนวคิด ให้ข้อเสนอแนะในหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา อนุบาล 1 และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยลัยราชภัฏเลย

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจให้บุตรเข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัย 3 ภาษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 042-835009 หรือเข้าทางเว็บไซต์ https://satit.lru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

ชมภาพพิธีเปิด
แนะนำครูประจำหลักสูตร
ถ่ายภาพและมอบของที่ระลึก
ชมห้องเรียน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย