ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาภัทธ์ วสันต์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. จังหวัดเลย จัดให้มีพิธีพิธีวางพานดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธี และมีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภาภัทธ์ วสันต์สกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2367 เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 ในราชวงศ์จักรี เสวยราชสมบัติ 27 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2367-2394 ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างเข้มแข็งและเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 38 อย่าง ลดความขาดแคลน ทรงแต่งสำเภาออกไปค้าขายกับต่างประเทศจนมีรายได้เข้าท้องพระคลังเป็นจำนวนมาก เพิ่มงบประมาณในการป้องกันประเทศ สร้างกองทัพเรือ ขุดคลอง สร้างป้อมปราการในจุดปากน้ำสำคัญ ทำนุบำรุงศาสนา บ้านเมือง เมื่อพระองค์สวรรคต มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายของแผ่นดินอยู่ 40,000 ชั่ง ทรงมีพระราชปรารภให้ใช้ทำนุบำรุงรักษาวัดที่เสียหายมานับแต่เสียกรุงศรีอยุธยา จำนวน 10,000 ชั่ง และอีก 30,000 ชั่ง โปรดให้รักษาไว้เป็นค่าใช้จ่ายของแผ่นดิน จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2436 ทรงนำมาใช้กอบกู้ประเทศให้พ้นวิกฤติข้อพิพาทกับต่างประเทศ (เหตุการณ์ ร.ศ.112) เรียกเงินก้อนนั้นว่าเงินถุงแดง คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 ให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “วันเจษฎาบดินทร์” เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

พิธีจัด ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

คลิกชมภาพบรรยกาศ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi