วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าให้กรมวังผู้ใหญ่นำกระเช้าเยี่ยมบัณฑิต มรภ.เลย

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าให้ พล.อ.อ.สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่นำกระเช้าเยี่ยมบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่หกล้มแขนหักในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่บัณฑิตที่ได้รับอุบัติเหตุและครอบครัวของบัณฑิต รวมถึงชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำกระเช้าเยี่ยมและสอบถามอาการ และให้กำลังใจบัณฑิตแก่บัณฑิตและครอบครัวบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi