ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ม.ราชภัฏเลย ลงนามความร่วมมือส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 28

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการกับ พล.ต.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผู้บัญชาการ มทบ.28 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับทหารกองประจำการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการกับมณฑลทหารบกที่ 28 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชการให้กับทหารกองประจำการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการกับ พล.ต.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล ผบ.มทบ.28 และ พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง ผบ.มทบ.28

ตามที่กองทัพบกมีนโยบายเพิ่มโอกาสในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก มีการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการสอบคัดเลือก ทั้งคุณสมบัติการสมัครสอบด้านวิชาการและด้านสมรรถนะร่างกาย ทางมณฑลทหารบกที่ 28 ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ให้ความรู้ด้านวิชาการกับทหารกองประจำการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และวันพุธ เวลา 16.30 ถึง 18.30 น. สนับสระว่ายน้ำทดสอบสมรรถภาพร่างกายในสถานีว่ายน้ำ และลู่วิ่งสนามกีฬาในสถานีวิ่ง 2 กิโลเสตร

หลังพิธีลงนาม ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนส่งเสริมความรู้ของทหารกองประจำการ ณ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ อาคาร 28 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพลงนามข้อตกลง คลิกชมภาพการเรียนการสอน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi