ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

บรรยากาศการแข่งขันกีฬา งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็ฯประธษนเปิดงานการแข่งขันกีฬาสี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562


     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกีฬาสี บุคลากร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสืบสานประเพณี และสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการออกกำลังกาย และความสมัครสมานสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรภายใน
วันทีี 26 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์  อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีทำบุญตักบาตร มีอดีตอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ เข่าร่วมพิธี ภายในหอประชุมขุมทองวิไล


ต่อมาเวลา 09.00 น. มีการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาร่วมใจ สนามกีฬาทุ่งขุมทอง และสนามกีฬาในร่มพละศึกษา ในกีฬา ฟุตบอล และวอลเลย์บอล
ต่อมาเวลา 13.00 น. จัดขบวนพาเหรดนำผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าสนามกีฬา แบ่งเป็น  4 สี
1. กลุ่มที่ 1 (สีเหลือง) ได้แก่ คณะครุศาสตร์ + คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม + โรงเรียนสาธิต
หัวหน้าสี คือ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ
2. กลุ่มที่ 2 (สีฟ้า) ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ + คณะวิทยาการจัดการ + สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
หัวหน้าสี คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. กลุ่มที่ 3 (สีชมพู) ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ + สำนักวิทยบริการฯ + สำนักศิลปะฯ
หัวหน้าสี คือ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
4. กลุ่มที่ 4 (สีขาว) ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง/กองนโยบายและแผน/กองพัฒนานักศึกษา) +สำนักส่งเสริม
วิชาการฯ + ศูนย์บ่มเพาะฯ + ศูนย์โลจิสติกส์ + สถาบันวิจัย + ศูนย์ขอนแก่น
หัวหน้าสีคือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน หลังพิธีเปิดเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ชักกะเย่อดึงเชือก การวิ่งเรือบก การเยียบลูกโป่ง การวิ่ง 4 x 100 เมตร และการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง


เวลา 17.00 น. บุคลากรเข้าร่วมลงทะเบียนลุ้นรับของขวัญปีใหม่ภายในหอประชุมขุมทองวิไล และร่วมงานเลี้ยง ชมการแสดงโชว์จากแต่ละสี และจับลุ้นของขวัญปีใหม่จากคณะผู้บริหาร และการแสดงดนตรีสลับสร้างความสนุกสนานตลอดงาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi