ข่าวกิจกรรม โครงการ

ขอเชิญร่วมงานงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi