มรภ.เลย กำหนดจัดพิธีไหว้ครู 2565 ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู“ราชภัฏเลยศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

รุ่นที่ 1 คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เริ่มเวลา 06.30 – 09.30 น.
รุ่นที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi