ข่าวกิจกรรม โครงการ

งานอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวพุทธศาสนิกชนบ้านกำเนิดเพชร ร่วมพิธี ณ วัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ชมทำทำบุญตักบาตร ชมภาพประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ชมภาพถวายเทียนพรรษา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi