ข่าวกิจกรรม โครงการ

งานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมพิธี ภายในหอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกภาพก่อนเริ่มพิธี ประกอบพิธี กล่าวถวายราชสดุดี ทำบุญตักบาตร 1 ทำบุญตักบาตร 2 ทำบุญตักบาตร 3 กรวดน้ำรับพร ถ่ายภาพร่วมพิธี

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi