ชมรมฟุตบอล LRU ร่วมแข่งขันฟุตบอล Testimonial Match เป็นเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563


ชมรมฟุตบอลอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย LRU FC จัดแข่งขันฟุตบอล Testimonial Match เป็นเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมการแข่งขันฟุตบอล Testimonial Match เป็นเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 จัดโดยชมรมฟุตบอลอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ผกากอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ เอื้อประเสริฐ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ลงร่วมการแข่งขัน สานต่อมิตรภาพน้องพี่ฟ้าชมพู

มีการบันทึกภาพร่วมเป็นที่ระลึก ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi