วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานครัวจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์งานครัวจำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565 นั้น

วัสดุ อุปกรณ์งานครัวจำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คิงส์โมเดิร์นเฟอร์ 2560 จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 200,480.-บาท (สองแสนสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<