วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตาในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 25 สิงหาคม 2565 และคณะกรรมการได้พิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ไปแล้ว นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ในการประชุมเพื่อพิจารณาการเสนอราคาประมูล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 ร้านจำหน่ายดอกไม้และตุ๊กตา
ลำดับที่ 2 บจก.เด่นดัง
ลำดับที่ 3 ร้านมาตากิ๊ฟชอป
ลำดับที่ 4 ร้านดอกไม้สด
ลำดับที่ 5 ร้านดอกไม้และตุ๊กตา
ลำดับที่ 6 ร้านดอกไม้น้องมุก
ลำดับที่ 7 ร้านคุณหนูดูดี
ลำดับที่ 8 ภรณ์ริษา flower
ลำดับที่ 9 ร้านดอกไม้ไอริส
ลำดับที่ 10 ดอกไม้สุชาต

<< อ่านประกาศ>>