ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ตามประกาศลงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

เนื่องจาก  ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอ   มหาวิทยาลัยฯ จึงขอยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

 

>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<