ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2565

       เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

 

>>ดูประกาศเพิ่มเติม<<