ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แจ้งถึงบัณฑิตต้องเข้าตรวจจุดตรวจ ATK ก่อนลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แจ้งถึงบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 บัณฑิตต้องเข้ารับการตรวจ ATK บริเวณด้านหน้าหอประชุมขุมทองวิไล ก่อนลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อม

แนวปฏิบัติกรณีบัณฑิต ครบกักตัวจากโรคโควิค-19 แต่ ATK ยังขึ้น 2 ขีด

  1. ให้บัณฑิตนำบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ ซึ่งระบุระยะเวลามาแสดง ณ จุดตรวจ ATK
  2. หากยังไม่ครบเวลากักตัวตามใบรับรอง บัณฑิตไม่ต้องเดินทางมาฝึกซ้อมฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้
  3. หากบัณฑิต ไม่มีใบรับรองแพทย์ ที่ระบุระยะเวลากักตัว และผลการตรวจ ATK ณ จุดตรวจ ATK ยังขึ้น 2 ขีด บัณฑิตจะไม่ได้รับบัตรรับรองการตรวจ ATK จากคณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรอง และไม่สามารถเข้าฝึกซ้อมฯ
  4. กรณีอื่นๆ ตามการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi