ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย ร่วมเคารพธงชาติ 28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์จารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมประดับธงชาติไทย เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ สำนัก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมเพียงบริเวณเสาธง หน้าอาคารเรียนรวม 8 ชั้น นักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยราชภัฏเลย ทำการอัญเชิญธงมาประดับเสา รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานพิธีผูกประดับธงชาติไทย ประกอบพิธีเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน สวดมนต์เช้า และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ต่อมา รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมรองอธิการ คณบดีทั้ง 5 คณะ เดินชมนิทรรศการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บริเวณภายในลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 28 กันยายน เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทย เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

อัญเชิญธงประดับเสา
อธิการประดับธงชาติร่วมร้องเพลงชาติไทย
ถ่ายภาพหมู่
ชมนิทรรศการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi