ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวทุนการศึกษา

มรภ.เลย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เป็นประธานงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 15 มิุนายน 2567 เวลา 07.19 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และสนับสนุนกิจกกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกาาและชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มีนางเพ็ญประภา พรศรีเมตต์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชมรมผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี  และทำบุญใส่บาตร

ต่อมาประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ถวายสังฆทาน กรวดน้ำรับพร รับน้ำมนต์ และผู้ร่วมพิธีถวายผ้าป่า และร่วมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมยอดผ้าป่าเป็นจำนวนเงิน 1,036,548.13 บาท

คลิกชมภาพ พิธีเปิด ทำบุญใส่บาตร 1 ทำบุญใส่บาตร 2 ทำบุญใส่บาตร 3 ถวายจตุปัจจัย กล่าวคำถวายผ้าป่า ถวายผ้าป่า รับน้ำมนต์

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi