วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เลย เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 มีพิธีถวายเครื่องราชหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้นำนักศึกษา ร่วมพิธี

เวลา 09.09 น. รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวัลย์ รักษ์มณี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทางวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 มีกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

คลิกชมภาพพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ผู้นำนักศึกษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการสำนัก คณบดี รองอธิการ อธิการบดี

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ชมนิทรรศการ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi