ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มรภ.เลย ร่วมพิธวางพวงมาลา เชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกษา ปี 2566

รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธพงษ์ นาคโสภณ ร่วมพิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก รำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของทหารกล้า ที่เคยเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi