วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แสดงโชว์ในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2566

รองศาสตราจราย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ชมกรแสดงของนักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ไปร่วมชมการแสดงโชว์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ เวทีกลาง ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย คืนที่ 2 เป็นการแสดงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566 จัดระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2566

คลิกชมภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi