วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมวางพวงมาลาพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก และพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเนื่องในวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีวางพวงมาลา พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก และพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ดร.จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินเชิง แก้วก่า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์ นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินทางไปร่วมวางพวงมาลา รำลึกถึงวีระกรรมและคุณงามความดีของทหารกล้า เชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ

ภายในงานมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ร่วมพิธี

คลิกชมภาพบรรยากาศ
พิธีวางพวงมาลา

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi