วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

ผู้บริหาร มรภ.เลย ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเลย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อกุดป่อง

เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อกุดป่อง มีนายชัยธวีช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีสักการะศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2565 มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธี

เวลา 07.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์เกียรติ ภูกองพลอย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย พวงจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน ร่วมพิธี หลังพิธีบวงสรวงมีการแสดงฟ้อนรำบวงสรวงหน้าพระบรมรูปทรงม้า

เวลา 09.00 น. ได้ร่วมพิธีเปิดร้าน วิถีถิ่น วิถีบ้าน สืบสานงานดอกฝ้ายบาน สร้างสรรค์ สร้างสุข ภายในงานดอกฝ้ายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย มี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทำพิธีเปิดป้ายงาน และเดินชมร้านแตะละหน่วยงานที่มาร่วมออกร้าน มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตศรีล้านช้าง สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.) และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และวิทยาลัยสงฆ์

งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ปี 2565 จัดระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิกชมภาพพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
คลิกชมภาพพิธีบวงสรวงบระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5
คลิกชมภาพพิธีเปิดร้านวิถีถิ่น วิถีบ้าน สืบสายดอกฝ้ายบาน

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi