วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอริบหลักประกันสัญญาเนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทองสรรพกิจ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน 8 ชั้น ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นรายได้แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 34

 

>>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<