วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงาน 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2566 ณ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 10 เทศบาลตำบลนาอ้อ พุทธศาสนิกชนบ้านนาอ้อ ร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐิน ประจำปี 2566 มีพิธีสมโภชองค์กฐิน โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธี ภายในบริเเวณวัดมีการออกโรงทานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ธนาคารออมสิน และเทศบาลตำบลนาอ้อ และพุทธศาสนิกชนบ้านนาอ้อ และการแสดงหมอลำวงราชภัฏเลยบันเทิงศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เช้าวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรหน้าอุโบสถวัดศรีจันทร์ โดยรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานจุดูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ภาค 10 ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาอ้อ และพุทธศาสนิกชนบ้านนาอ้อ ร่วมพิธีและทำบุญตักบาตร จากนั่นแแห่องค์กฐินรอบอุโบสถ 3 รอบ และถวายผ้ากฐิน มียอดเงินกฐิน 580,134.75 บาท

พิธีทอดกฐินจัด ณ วัดศรีจันทร์ บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชม พิธีสมโภช ทำบุญตักบาตร 1 ทำบุญตักบาตร 2 แห่กฐิน 1 แห่กฐิน 2 ถวายผ้ากฐิน กรวดน้ำรับพร

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi