ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก นั้น

จ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์พัฒนาวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1  ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท  ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

>>ดูประกาศผู้ชนะเสนอราคา<<