ข่าวกิจกรรม โครงการข่าวภารกิจผู้บริหารกับหน่วยงานภายนอก

กอล์ฟการกุศล 50 ปี มรภ.เลย หารายได้พัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หารายได้พัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหารายได้สมทบชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาละยราชภัฏเลย และชมรมบุคลากรอาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หารายได้พัฒนาและช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และหารายได้สมทบชมรมบุคลากรอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการแข่งขันในประเภททีม และประเภทบุคคล จำนวน 18 หลุม

ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงขอบคุณนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่ง และมอบถ้วยรางวัล พร้อมกันนี้ ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบทุนการศึกษาตลอดการศึกษา จำนวน 5 ทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ สนามกอล์ฟอาทิตย์ กำลังเอก ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คลิกชมภาพ ก่อนเริ่มการแข่งขัน 1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน 2 เริ่มการแข่งขัน บรรยากาศงานเลี้ยง มอบทุนการศึกษา มอบถ้วยรางวัล อธิการบดี มรภ.เลย มอบถ้วยรางวัล ายกสภา มรภ.เลย มอบถ้วยรางวัล

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi