วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การสั่งซื้อเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 23 มกราคม 2567 นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับนักศึกษาใหม่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์จึงเปิดให้นักศึกษาใหม่สามารถสั่งซื้อเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา ชุดเครื่องหมายนักศึกษา ชุดนักศึกษา และอุปกรณ์การเรียน ผ่านระบบออนไลน์ http://lrushop.lru.ac.th รายละเอียด ดังนี้

<<อ่านประกาศ>>