รับรางวัล

นศ.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เลย คว้ารางวัลชนะเลิศตอบปัญหาทางวิชาการ “นวัตกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มนุษย์”

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ “นวัตกรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มนุษย์”

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย 1.นายคุณากร สีหะวงษ์ 2.นางสาวรินรดา โสวรรณ์ 3.นางสาวประกายมาศ อาจหาญ 4.นายชินวิทย์ น้อยมี 5.นายธิติสรร สีหะวงษ์ ควบคุมและฝึกสอนโดย อาจารย์มนตรี คำวัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร เข้าร่วมการแข่งขันงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 7 และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi